Előnézet megjelenítése
1. számú melléklet


NYILATKOZAT

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

üzemmérnök-informatikus alapképzésében részt vevő hallgatókkooperatív képzésére történő befogadásáról


 1. Fogadó szervezet (vállalkozás, egyéb jogi személy ill. szervezet) adatai:
  Gazdálkodó szervezet neve:
  __________
  Székhely:
  __________
  __________:
  __________
  Kapcsolattartó neve:
  __________
  Kapcsolattartó beosztása:
  __________
  Kapcsolattartó telefonszáma:
  __________
  Kapcsolattartó e-mail címe:
  __________


  Alulírott (név: __________), mint a jelen nyilatkozat I. pontjában meghatározott Fogadó szervezet (továbbiakban Fogadó szervezet) nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy maximum __________ fő üzemmérnök-informatikus hallgató kooperatív képzésének teljesítését biztosítom, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (érintett átfogó szervezeti egység: Villamosmérnöki és Informatikai Kar) __________ napján megkötött együttműködési keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint.
 2. Felsőoktatási Intézmény adatai:
  Név:
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
  Székhely:
  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
  Intézményi azonosító:
  FI 23344
  Szervezeti egység:
  Villamosmérnöki és Informatika Kar
  Képzés,szak:
  üzemmérnök-informatikus
 3. A kooperatív képzés adatai:
  Tanév: __________. tanév szeptember 01. napjától június 30. napjáig
  Időtartam összesen: 1140 óra
  Helyszíne (pontos cím megjelölése): __________


Budapest, __________

Gazdálkodó szervezet neve:
Székhely:
Szám típusa:
Száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó beosztása:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Képviselő neve:
Hallgatók száma:
Szerződéskötés napja:
Tanév:
Helyszíne címe:
Nyilatkozat dátuma:
a Fogadó szervezet részéről, cégszerűen


Üres kötelező mezők (0):